Barion Pixel
Kosár

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

 

Az oldal tulajdonosa: LÁSZLÓ TRANSPORT  Kft. Az oldal a Magyar Hosting Kft. szerveréről üzemel.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a tulajdonos nem ad garanciát.

Szerzői jogok

hosziget.com oldalait információs és bútorlap és annak tartozékainak értékesítési céljából hoztuk létre. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos minden jog gyakorlására a tulajdonos kizárólagosan jogosult. Tilos a weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül.
A tulajdonos, amennyiben a weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes – de nem kizárólagos, és nem átruházható – felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.

Változtatás joga

A tulajdonos fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A tulajdonos nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.

Információk gyűjtése és felhasználása

A tulajdonos kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím) amennyiben Ön megadta azokat. A tulajdonos kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. A tulajdonosnak nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek – vagy más személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről, illetve saját maguk alkalmazzák a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét – rendelkezésünkre bocsátotta, úgy kapcsolatba léphetünk Önnel. Az internetes üzletben való regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz is, hogy értesítőlevelet kapjon az internetes üzletünk újdonságairól e-mailban. Amennyiben a továbbiakban ezeket az információkat már nem igényli, akkor lemondhatja azok megküldését – az e-mail üzenetben található eljárás szerint.
A nem biztonságos internetes kapcsolatok esetén nem tudjuk megakadályozni, hogy az Ön által a nyilvános hálózaton keresztül megküldött adataival valaki visszaéljen (azok illegális megszerzésével). Az érzékeny és bizalmas adatok átvitelére javasoljuk, hogy használjon biztonságos internetes oldalakat. Ez a figyelmeztetés elsősorban a hitelkártyás fizetésekre, bankkártya adatok küldésére stb. vonatkozik.
Annak ellenére, hogy minden műszaki és szervezeti intézkedést megteszünk az internetes üzletünk védelmére, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy visszavonjuk a biztonsági garanciánkat abban az esetben, ha a szerverünk hackertámadás áldozata lesz.
Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Kapcsolat oldalon üzeneten keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Webáruház

Az interneten megkötött adásvételi szerződéstől a vásárlónak joga van 14 napig visszalépnie. Elállás jogáról és annak gyakorlásáról szóló részletszabályokat az ÁSZF 9. pontja tartalmazza. Az árura vonatkozó jótállásra a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak.
Minden, a webáruház segítségével összeállított és elküldött megrendelés kötelező jellegű. A megrendelés törlése esetén a vevő köteles megtéríteni az eladó azon kárát, amelyet a megrendelés törlésével okozott neki. Az eladó azoknál a törölt megrendeléseknél fogja kártérítési igényeit benyújtani, ahol a vevő megrendelése alapján árut vásárolt, továbbá amikor a megrendelés törlése előtt már bizonyíthatóan felmerültek bizonyos költségei az áru beszerzéséhez kapcsolódóan. A megrendelés megküldésével a vevő igazolja, hogy megismerkedett az eladó általános kereskedelmi feltételeivel, valamint az abban szereplő rendelkezéseknek önkéntesen aláveti magát, és tisztában van e rendelkezésekből kifolyó összes jogával és kötelezettségével.
A megrendelés ajánlattétel adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződés a megrendelt áru átvételével jön létre. Az interneten történt megrendelés érvényességének feltétele, hogy a vevő a nyomtatványokban minden kötelező adatot kitöltsön. Az árura vonatkozó tulajdonjog az áruátvételkor száll át a vevőre – aminek feltétele az áru ellenértékének kifizetése.
Az eladó, a vevő írásbeli kérelme alapján köteles törölni az adatbázisából a regisztrált vevőt.
Az eladónak joga van arra, hogy visszautasítsa a megrendelést, abban az esetben, ha a vevő korábban nem teljesítette az áruátvételre, és az áru ellenértékének kifizetésére vonatkozó kötelezettségét, vagy más módon megsértette az eladó kereskedelmi feltételeit, illetve, ha fizetési késedelme áll fenn az eladóval szemben.
Az eladónak joga van visszalépni az adásvételi szerződéstől, ha annak teljesítése lehetetlenné vált – és nem tudott megállapodni a vevővel a teljesítés más módjában. Amennyiben a vevő az áru ellenértékét előre kifizette, akkor az eladó az egész vételárat, a szerződéstől való visszalépés írásbeli értesítésének kézbesítését követő legrövidebb időn belül visszautalja a vevőnek.
Azoknál a termékeknél, amelyek helytelen adatokat tartalmaznak (beleértve az árat is), a tulajdonosnak joga van arra, hogy a hibás adatok felhasználásával létrehozott megrendelést – annak bármelyik szakaszában – törölje, vagy visszautasítsa. A cégünk bankszámlájára beérkezett esetleges előrefizetéseket ilyen esetekben azonnal visszautaljuk.
Azoknál a termékeknél, amelyek egyedi gyártásúak (üvegezett beltéri ajtók, egyedi méretre készülő ablakpárkányok, egyedi gyártású kilincsek stb..) minden esetben előleg számlát állítunk ki a vásárlónak. Az összeg beérkezése után indítható ezeknek a gyártása, és ezen termékekre a 14 napos elállási jog nem vonatkozik!

Linkek

A weboldalainkon előforduló linkek: a tulajdonos nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság

A tulajdonos minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A cookie / süti

Talán hallott már az ún. cookie-ról. Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra.
A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testre szabott információkat fogadni.

Webstatisztika

Szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Ezt a Google Analytics szoftverrel tesszük
Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

Felelősség korlátozása

A látogatók a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. A tulajdonos nem vállal felelősséget semmiféle üzleti tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a weboldal látogatója a felügyelete nélkül hajtotta végre. A tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget sem az internetes áruháza weblapjainak számítógépre való letöltése, azok esetleges rossz működése, vagy elérhetetlensége miatt keletkezett károkért.
A tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy az árura vonatkozó információk a lehető legpontosabbak, és legteljesebbek legyenek, ennek ellenére bizonyos szövegek, vagy képek hibákat, pontatlanságokat, hiányosságokat tartalmazhatnak, a harmadik féltől kapott helytelen adatok nyilvánosságra hozása miatt.
A tulajdonos a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. Az ilyen jellegű kártérítési igényeket visszautasítjuk, és azokkal nem foglalkozunk. A kereskedelmi feltételeknek az a változata az érvényes, amely az elektronikus megrendelés elküldésének napján, az eladó internetes honlapjain megtalálható volt.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

Országos házhoz szállítás

Magyarország egész területén szállítunk

Egyszerű garanciális ügyintézés

Akár 14 napos elállási jog

Rendeljen bárhonnan

Bármilyen okos eszközét támogatjuk

100%-osan biztonságos fizetés

BARION - szuperkorszerű és szuperbiztonságos